Zeynəb - yəni atasının zinəti, yaraşığı

Qızım Zeynəbə hədiyyə
1